ימימה אביטל

ימימה אביטל נמנית עם קבוצת-איכות אנושית  נדירה: אנשים  אשר השפעתם על זולתם גדולה במותם בחייהם ואולי אף ביתר שאת. ימימה אביטל גילמה באישיותה רבת הסוד והמסתורין, אשר אורח חייה העצים אותם, את ההד לקול הקורא של רבים. היא היתה עבורם קן התפילות,  העוגן  המצוי בחוף המבטחים...