צורת הלימוד של סדנת ימימה

שיטת ימימה המבוססת על חשיבה הכרתית מאפשרת ללומדים לימודי ימימה להתוודע, בלימוד מעמיק ומשמעותי, לחייהם. מרכזיותה של ההכרה באופן שהיא באה לידי ביטוי במהלך סדנת ימימה נובעת מהיותה המחברת בין השכל  ובין הרגש. ההכרה מאפשרת להניע את הרגש באופן מושכל ומודע להיותו כוח מוביל...