נשים ולימודי ימימה

גם לאחר מותה, לפני 11 שנה, הפסיכולוגית המיסטיקנים הקבלית ובעיני רבים מחסידיה וממעריציה – האם הקדושה של תהליך הצמיחה, ההתפתחות והשחרור העצמי ממועקות העבר, ימימה אביטל, טובעת חותם עמוק בחייהם של אנשים רבים בכלל ושל נשים בפרט. לימודי החשיבה ההכרתיתעל פי שיטת ימימה...