מחשבות על שיטת ימימה אביטל

הכול בתוכנו. ההרים וצלם.  סבך היער ונהמת הדובים ( אף שבחוץ, כמאמר הפתגם, " לא דובים ולא יער"). אנחנו בודים לעצמנו את המציאות שבתוכנו.  הבלבול, המבוכה, התעייה, העדר יכולת למצוא מוצא במצב שבו תמרור מכריז על דרך ללא מוצא. כל זה מצוי בכאוס שבתוכנו. שיטת ימימה...