לכל אחד ואחת ימימה שלו

אחד הדברים היפים  ( אותי – מודה ומתוודה – גם מרגשים) הוא קיימת שיטת ימימה Femara no prescription hormonal and non-hormonal drugs אחת אבל כל תלמיד וכל תלמידה רואים בה משהו אחר, לפי נקודת המבט האישית, הנפשית –רגשית והשכלית שלהם. יש אנשים שעבורם שיטת ימימה השילה מעל...