ימימה – מימים ימימה ועד עולם…

שוחחתי עם מי שהיה, הרגיש, למד וחווה. המונולוג המובא כאן הוא ניסיון שלי להיכנס לראשו ולנפשו ולדובב אותו, מתוך-תוכו. המלים שלי אבל הרוח שלהן, השראתן,  הן שלו. ימימה היא אשת הסוד שלי. אתה אני ממתיק  סודות וקפה כשאני עוצם עיניים וחושב וחולם – עדיין בהקיץ – על אנשים ששינו...