לימודי ימימה אביטל זה חזרה בתשובה?

לימודי ימימה אביטל זה חזרה בתשובה?

הוד של קדושה האצילה ימימה על תלמידיה. אף שהיתה מיסטיקנית ומחוברת אל הספירות הקבליות, מעולם לא הטיפה לתלמידיה חזור בתשובה. מי מהם שעשו זאת חזרו בתשובה כהמשך ישיר, טבעי ומתבקש, לתחושתם ולתודעתם, מהתעמקות בתורתה ובשיטתה.לימודי ימימה אביטלהמבוססים על שיטה המכונה חשיבה...