לימודי ימימה על פי תורת החשיבה ההכרתי ת שפיתחה המיסטיקנית הקבלית ימימה אביטל לא מתקיימים רק במכון המרכזי –  מכון "המעיין" – שאותו הקימה בהרצליה ולימים הועתק לתל-אביב , אלא במרכזי לימוד בערים שונים בארץ ואף ביישובים כפריים בפריפריה. קבוצות הלימוד הן קבוצות נפרדות לגברים ולנשים (אף כי ייתכן כי במקומות מסוימים נערך הלימוד במתכונת מעורבת). תלמידותיה של ימימה ותלמידותיהן של תלמידותיה מעבירות את עיקרי שיטת ימימה – החשיבה ההכרתית בשיעורים המתנהלים במתכונת של סדנאות. כל  המשתתפים מעלים נושאים מחייהם וכל אחד לוקח מהלימוד מה שנכון ומתאים לו.

המתעניינים בשיטת ימימה המתגוררים בעיר הקודש יכולים למצוא מקומות לימוד של לימודיימימה בירושלים באתר של ימימה וגם בדרכים נוספות. חשוב לציין, כי כל העת נפתחות קבוצות למתחילים ואין תנאי סף הכרחיים להתקבל ללימודי ימימה בירושלים  ובערים אחרות.

כל מי שמוכנים להשקיע זמן ומאמץ נפשי-רגשי, שיועיל וישתלם מכל בחינה שהיא, בחקר ובלימוד שיטת החשיבה ההכרתית יוכלו לקצור את פירותיו  וליהנות מהם בשגרת היום-יום.

הטמעת מסריה של ימימה באמצעות לימודי ימימה בירושלים עשויה לאפשר לתלמידים לחוות לא רק את קדושת העיר אלא גם את קדושת חייהם, לאחר שחרור הנפש ממתחים, מלחצים, מזיכרונות מרים, ממשקעים עכורים, ממרבצי הדכדוך והמלנכוליה.

לימודי ימימה בירושלים פותחים שערים אל האור שבנפש ובעולם. הם עשויים לשפר ללא הכר את מערכות היחסים וגם את האופן שבו אדם שהשתתף בלימודים רואה את חייו.

 

לימודי ימימה בירושלים עשויים לחלק את חייכם לשניים – לחיים שלפני הלימוד ולחיים שבמהלכם ולאחריהם.

לימודי ימימה בירושלים לא מסתיימים לא רק משום שמדי שבוע נפתחות קבוצות חדשות ( כמו, לדוגמה, בנחלאות) אלא משום שמהות לימוד שיטת  ימימה הוא כזה שהוא אינו נפסק לעולם. לא "מסיימים" אותו. גם לאחר שהם חדלים להשתתף באופן רצוף ופעיל בלימודי שיטת ימימה – התלמידים ממשיכים לעשות את "העבודה" באופן יומיומי, רצוף, מתמשך ועקבי.