שיטת ימימה ( אביטל) המיסטיקנית הקבלית שהשיטה הקרויה על  שמה היא שיטת חשיבה הכרתית, נלמדת במסגרות שונות של  שיעורים המכונים לימודי ימימה. חשיבה הכרתית מדגישה את שליטת האדם על מחשבותיו, על היכולת שלו לברור מתוכן את המחשבות החיוביות, האופטימיות, הממלאות את חייו אור ואנרגיה. על אף היסודות המיסטיים והקבליים באישיותה ובשיטתה של ימימה, אין בתהליך הלימוד שום התניות ושום הטיות לכיוון זה. הבחירה היא לעולם רצונית וחופשית, בלתי מוכתבת, ודאי שאינה כפויה.חשיבה הכרתית, עלפי ימימה, עשויה לאפשר לכל אדם לזקק מחייו רק מה שמתאים  וטוב לו, מה שעשוי לאפשר לו צמיחה, התפתחות, פריחה. כל מה שבולם ומעכב צריך להיות מוסר מדרכו.  כל אדם יכול לפתוח את השסתומים שבו.

חשיבה הכרתית מאפשרת למצוא את הטוב והמועיל לנו בכל  מצב שאליו אנחנו נקלעים. בכוחנו וביכולתנו להשליך את המשקעים העכורים המונחים בשורש הנפש, טראומות שנצברו, פחדים,

חששות, חרדות. חשיבה הכרתית אינה מתמצה בלימוד עיוני תלוש. היא מחוברת לחיים, משליכה עליהם ועשויה לשנותם. חשיבה הכרתית מאפשרת לאדם לפעול במציאות חיצונית ולא להיות נידף בה כעלה אלא יצוק בתוכה כסלע.

תהליך לימודי ימימה בשיטת חשיבה הכרתית מתבצע בקבוצות לימוד קטנות, נפרדות לבנים ולבנות. קבוצות אלה אינן , לא בהגדרתן, לא במהותן ולא בייעודן, קבוצות טיפוליות, אלא מעין מעבדה אנושית לבחינת חומרי החיים, המחשבות אודותיהם, הרגשות שחשים בהם והאופן שבו ניתן לשנות עת עצמנו הודות לשינוי גישתנו כלפי החיים.

מרכזי לימוד  של חשיבה הכרתית קיימים במקומות שונים בארץ. אין בה הכוונה או ייעוץ להעדפת  שיטת חשיבה  או גישה כל שהיא. בניגוד למה שעשוי להשתמע משמה  חשיבה הכרתית, ימימה, המייסדת של השיטה, ראתה בה תורת חיים, תורה שניתנת ליישום בחייו של כל תלמיד.

לימודי ימימה המבוססים על חשיבה הכרתית עשויים להקנות לתלמידים כלים ותובנות לבחינה מתמדת של כל תחום בחייהם. אף שיש ביסוד תפיסת עולמה של ימימה אביטל  מאפיינים  קבליים  ורקע דתי, חשיבה הכרתית אינה  מכוונת איש אל הדת. הבחירה היא חופשית ורצונית.