לא הכרתי אותה. לא זכיתי. כל מה שאני יודע עליה – מקריאה אני יודע, מעדויות של תלמידיה, מווידויים של מי שחייבים לה את חייה.  היא לא הניחה יסודית לקיומה של כת או דת חדשה.  יש לה ירושה   אולי אף מורשת – הזכות לחיים של חירות פנימית, בשמחה ובאושר תוך מיצוי מרבי של כלל הכישורים והיכולות, מענה מלא לצרכים ומימוש מלא של רצונות –  אבל אין לה יורשים רשמיים, להוציא את תלמידותיה הנאמנות, שזכו להכירה ולשמוע את תורתה-שיטתה מפיה.

ימימה אביטל היתה אישה שכל הגדרה שלה לא תמצה את מלוא אישיותה. אפשר לדמות אותה למניפה אשר  גם כשהיא פתוחה לרווחה, תמיד קיים עוז איזה קפל חסוי, סמוי, שעתיד להיפתח, במפתיע.

לימודי ימימה מתקיימים כיום במסגרות שונות, בערים גדולות וביישובים קטנים. עם תלמידיה נמנים אנשים ידועי שם מתחומי חיים שונים, לרבות ידוענים מעולם הבידור והאמנות. לא מדובר באנשים תמהוניים שחיפשו כיוון או משמעות לחייהם אלא חיפשו דרך להעשירם, לפתוח את חסימותיהם, לאפשר להם להמשיך במסלול חייהם אבל בתנופה מחודשת.

ימימה היתה אישה דתית, מאמינה, אבל מעולם לא הטיפה לאיש לחזור בתשובה. בכלל – בכל המסגרות של לימודי ימימה אין הדגשת מוטיב הדת. מי מתלמידיה  החילוניים שבחרו, מרצונם  החופשי, לחזור בתשובה עשו זאת  כבחירה שנראתה להם טבעית ומתבקשת, במהלך התעמקותם בלימודי שיטת ימימה.

נראה לי, אם יורשה לי, שככל שמרבים לעסוק בשליחותה של ימימה בעולם, מובלע או לא מודגש מספיק  מימד הנתינה שבמכלול אישיותה. ימימה לא כוננה רק שיטה – חשיבה הכרתית – אלא אף עשתה מעשים. רבים. בקביעות ובהתמדה. כשליחת מצווה.

מדי שבוע ייחדה והקדישה יומיים לישיבה על יד מיטות חולים בבתי חולים שונים ברחבי הארץ וסעדה  את הזקוקים לסעד. היא התפללה להחלמתם. רבות מתפילותיה נענו ולא אחת הלא ייאמן כי ייתכן קרה: אנשים קמו מהמיטה, החלימו והמשיכו בחייהם. ימימה "עשתה השתדלות". היא גייסה את כל תעצומות הנפש והאמונה שלה ואת כל הקשרים, הקישורים ובעיקר – התקשורים ( עם יישויות חיצוניות) כדי להביא מזור לחולים. ימימה היתה אגדה בחייה ונותרה אגדה – עשירה יותר – במותה. 11 שנים לאחר מותה  היא עודנה נוכחת וחיה כאן, מאצילה מקדושתה, סוחפת, משמשת מצפן לתועים, מאששת נרפים, מהווה סמכות רוחנית עליונה, עילאית, למי שרואים בה את האישה של חייהם. לא פחות. Buy Cheap Aristocort Online Without a Prescription hormonal and non-hormonal drugs