אחת משכנותיי הולכת כבר שנים למפגשים שבועייםבתורת החשיבה ההכרתית של ימימה . לפני חודשים אחדים אמרתי לבעלי שאני מבחינה שחל בה שינוי – מאישה תזזיתית, חסרת מנוח, היא נראית נינוחה, מיושבת בדעתה, שלמה ומפויסת עם עצמה. גם פניה מאירות וחיוך, אשר במשך שנים היה נדיר על פניה, נראה עליהם לעתים תכופות. היא אמרה לי שלדעתה, ניתן לייחס את השינוי להשתתפותה Augmentin Generic Cost Without a Prescription בלימודי שיטת ימימה.

עד היום רבים מעריצים את ימימה וסוגדים לה. יש הרואים בה אישה – אישיות – שחוללה בחייהם שינוי, אשר שיוועו וייחלו לו, אבל לא מצאו, אף שחיפשו ללא לאות, מי שיחולל אותו. ימימה, הפסיכולוגית והמיסטיקנית, האישה והתורה ( חשיבה הכרתית) עשתה זאת.

רוחה והשראתה שורים על חייהם, מאצילים עליהם מאורה ומחסדה ומדריכים אותם בכל אורחותיהם. דווקא האישה שראתה עצמה בסך הכול צינור המעביר ידע וכוחות מעולמות עליונים, חיצוניים, וממעמקים באישיותה הצליחה במקום שבו נכשלו מלומדים רבים לפניה.

חשיבה הכרתית איתה מתמצה רק בהיותה שיטה עיונית.היא כלי מעשי לחיים. היא מאפשרת לאדם לעשות סדר בנפשו, להירגע ולשקוט, לחיות כשהוא מודרך ומונחה על ידי אור פנימי, שאותו הוא מגלה באמצעות החשיבה ההכרתית.

לימוד שיטת ימימה באמצעות החשיבה ההכרתית נעשה בקבוצות. החומר העיוני המשמש בסיס ללימוד הוא, בעיקרו, חומר שנצבר והועלה על הכתב על ידי תלמידותיה של ימימה, אשר לא השאירה משנה כתובה, בכוונת מכוון. ייתכן כי בכך רצתה להותיר לכל תלמיד למצוא את הנתיב הראוי לו בדרכי החשיבה ההכרתית. ואכן, כל אחד מהתלמידים שואב ממעיינות הישועה ( המכון שהקימה נקרא " המעיין") מפלסים לעצמם את נתיב חייהם, במהלך הלימודים ועם סיומם.

חשיבה הכרתית לא נועדה לכוון את התלמידים לדרך או למתודה מסוימת. בכלים שהיא מספקת הם מוזמנים לגלות מה נכון ומתאים להם כל אחד לומד בקצב שלו, מגיע לעומק שהוא בוחר.

חשיבה הכרתית מאוזנת, מושכלת, מאפשרת לתלמידיה של ימימה להחיל את התובנות שהם מזקקים לעצמם בתהליך הלימוד בכל תחומי חייהם. חשיבה ביקורתית, המבוססת על ניסוי וטעייה, מאפשרת לאנשים לשנות דברים בחייהם ולהשתנות במהלכם.