מזה שנים משתתף הבדרן ואיש הרדיו והטלוויזיה ("אחד נגד מאה") אברי גלעד בשיעורים במסגרת לימודי ימימה.  זה מכבר אימץ לעצמו אבי גלעד את עיקרי שיטתה של ימימה אביטל – החשיבה ההכרתית. במקומות שונים, בכתב ועל פה, הוא מצהיר על השינוי שחוללו בחייו לימודי ימימה. הוא ודאי יוחמא מהזיהוי המלא, המושלם, שמושג באמצעות צירוף המלים – Order Cheap Zofran in Online Pharmacy ימימה אברי גלעד .

זה מכבר מצהיר אברי גלעד כי האושר אינו מתעתע וחמקמק ועל פי רוב אינו מושג. הוא גם אינו מצב קבוע, רצוף ומתמשך. אבל ההבנה והתובנה החשובה והעיקרית של אברי גלעד את מהות מושג האושר הוא היותו תלוי בנקודת המבט של האדם, בזווית הראייה שלו. בידי כל אדם אפשרות להיות מאושר  באופן שאינו מותנה בגורלו או בנסיבות החיצוניות של חייו. גישה זו מאפשרת לו, לאברי גלעד, לחפש חיפוש עקר, לשווא, אשר עשוי, כמצופה, להימצא בעתיד,  אחר האושר אלא להחליט להיות מאושר כאן ועכשיו ובהחלטה זו ליצור אותו, הלכה למעשה.

לימודי ימימה הפכו את אברי גלעד לאדם שלם ומלא יותר, רגוע, פחות תזזיתי, פחות ציני, שמברך ומודה על היש הרב, כאן ועכשיו. בעוד בעבר הדלק המניע אותו היה, לעדותו, תסכול – מה שניכר גם  על פניו, כיום הוא מונע מכוח האהבה והחופש ותחושת שלווה  ושקט שהם ממאפייניו המובהקים של האושר.

אין ספק כי ידוען בדמותו של אברי גלעד עושה יחסי ציבור מצוינים לשיטת ימימה. בניגוד לו, המוחצן והמוקצן, דווקא מייסדת שיטת ימימה, הפסיכולוגית והמיסטיקנית הקבלית ימימה אביטל, היתה אישה נחבאת אל הכלים, שמיעטה להיראות בציבור ואף בפני תלמידיה לא נגלתה בשעת שיעוריה. היא סלדה מכל גילוי חיצוני של אישיותה והעדיפה לרפא חולים, שאת מיטותיהם בבתי חולים שונים פקדה בקביעות, פעמיים בשבוע, בכוח תפילתה. לכאורה hormonal and non-hormonal drugs ימימה אברי גלעד הוא חיבור הזוי, בלתי אפשרי, אבל  השפעת  לימודי ימימה על  אברי גלעד אינה מותירה מקום לספק – מדובר בהשפעה עמוקה, שחלחלה  אל עומק נפשו והוטמעה בה.  הבדרן שאינו מסתיר את עובדת היותו לקוי קשב וריכוז מצא בשיטת ימימה תשובה לשאלות קיומיות מהותיות ועמוקות.