האם רק אני מסרב להכיר בקיומו של מושג הרכבת האחרונה? אני מניח שאילו הייתה לי הזדמנות לשאול את ימימה אביטל – המיסטיקנית הקבלית, הצדקת, הרבנית ( מי שהכירו אותה מן הסתם יכתירו אותה בתארים רבים, חמים ומחמיאים, נוספים) גם היא הייתה, כמשוער וכצפוי, כופרת בקיומו. כל תלמידיה שהשתתפו ומשתתפים במסגרות שונות של לימודי ימימה יגידו ואף יעידו שתמיד, בכל מצב וזמן נתונים, יש לאדם סיכוי לחולל שינוי – אם לא בנסיבות החיצוניות, ודאי באופן שבו הוא מפרש אותן ומתפקד על אף היותן – כולן, רובן או חלקן – בלתי ניתנות לשינוי. תמיד יש עוד רכבת או, לכל המעט, עוד קרון אחד, זה שאחרי הקרון האחרון. קרון שאינו תלוי באיש מלבדנו. הקרון שלנו. קרון חיינו.לימודי ימימה Generic for Compazine אינן סדנת העשרה ( אף שהן מעשירות מאין כמוהן!) אלא מסגרת להיכרות את עצמנו ולהפיכת כל מה שבתוכנו מנוף לשינוי חיובי, לכינון חיים של זרימה חופשית, של שלווה, של תחושת מרץ ורעננות, של יחסים אנושיים משופרים, חמים. ימימה אביטל הייתה כל כולה מחויבת לשליחות חייה ולייעודם – להיטיב עם בני אדם, עם נפשית ורגשית ואם פיזית. יומיים מדי שבוע ייחדה זמן והקדישה את כל כולה לתפילות שנשאה על יד מיטות אנשים חולים, מהם החולים במחלה ממארת וסופנית. היא העניקה להם את המשאב היקר והחשוב מכל – את התקווה ואת האמונה כי יהיה טוב.

ימימה אביטל לא הייתה קוסמת ושיעוריה לא היו סדנה ללימוד טריקים של קוסמים. לימודי ימימה אפשרו לאנשים לשנות את חייהם מתוך עצמם. הם לא נדרשו לשום מחווה ושום גינון חיצוני. הם לא נתבעו להשתתף בפולחן כל שהוא, ודאי לא פולחן אישיותה של ימימה אביטל שהייתה, ועודנה, נערצת על רבים מהם.

ימימה אביטל לא ביקשה מאיש להתכחש לעברו או להדחיקו. היהפך הוא הנכון. היא הדריכה כיצד לפגוש גם את החלקים המרים והאפלים בעבר שלנו ולהפוך אותם כר לצמיחה, אדן לזינוק, מנוף לגדילה, מנוע לריצה. היא ידעה כי הכול בראש שלנו ומשום כך הכול ניתן לשינוי. אם רוצים. אם מתחייבים לעצמנו ללמוד להשתמש בכלים שהיא שמסגרת של לימודי ימימה מספקת לנו.

גם אם אעמוד אי פעם לבדי, בשעת לילה חשוכה ומאוחרת, וארגיש שנותרתי – "יחיד כה ורפה", כמאמר המשורר – אחרון הממתינים ברציף מעושן ומפויח], ששום רכבת אינה אמורה לעבור בו – אברא לעצמי בעיני רוחי עוד קרון ומשם אתחיל את התיקון. hormonal and non-hormonal drugs